Wybierz swój sklep

Twój sklep:

Wybierz swój sklep i sprawdź aktualną ofertę

Twoje ostatnie lokalizacje:

Komunikaty dla Klientów

08.03.2021

Regulamin zwrotów i reklamacji towarów zakupionych w sklepie Biedronka

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2021r. i zastępuje regulamin zwrotu towarów pełnowartościowych oraz reklamacji towarów niepełnowartościowych zakupionych w sklepach Biedronka z dnia 1 kwietnia 2019r.

I. ZWROT TOWARÓW PEŁNOWARTOŚCIOWYCH (TOWAR BEZ WAD)

 1. Zwrot towarów pełnowartościowych i związana z tym wypłata gotówki może być dokonywana wyłącznie na podstawie oryginału dowodu zakupu w terminie 14 dni od daty zakupu.
   
 2. Klienci mogą dokonać zwrotu towarów pełnowartościowych zakupionych w sklepach Biedronka na terenie całego kraju w wybranym przez siebie sklepie, za wyjątkiem sklepów franczyzowych, a towar zakupiony w sklepach franczyzowych może zostać zwrócony wyłącznie w sklepie, w którym dokonano zakupu. Aktualna lista sklepów franczyzowych dostępna jest na stronie www.biedronka.pl/sklepy, a informacja o zakupie dokonanym w sklepie franczyzowym znajduje się na dowodzie zakupu.

  Klienci mogą dokonać zwrotu pełnowartościowych towarów zakupionych w sklepach Biedronka za wyjątkiem następujących artykułów:
  a. Wszystkie spożywcze (w tym dziecięce i suplementy diety)
  b. Kwiaty (doniczkowe, cięte, krzewy i drzewka)
  c. Alkohol i papierosy
  d. Środki higieny osobistej (papier toaletowy, podpaski, pieluchy itp.)
  e. Tablety, telefony komórkowe, komputery, pendrive, karty pamięci, kamery, aparaty, nawigacje GPS, konsole do gier, urządzenia z możliwością zapisu danych
  f. Kosmetyki, chemia gospodarcza
  g. Książki oraz czasopisma
  h. Doładowania telefonów komórkowych
  i. Gry komputerowe, oprogramowanie komputerowe i płyty
  j. Bielizna, skarpetki, rajstopy, stroje kąpielowe, piżamy
  k. Środki farmaceutyczne
   
 3. Zwrotu towaru pełnowartościowego dokonać można po spełnieniu łącznie wszystkich poniższych warunków, z uwzględnieniem punktu 2 (a k):
  a. Klient posiada oryginał dowodu zakupu,
  b. Zwracany towar jest w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym,
  c. Zwracany towar nie posiada śladów użytkowania,
  d. Zwracany towar jest kompletny,
  e. Zwracany towar posiada oryginalne metki (dotyczy towarów tekstylnych).
   
 4. Wyjątkiem od powyższych reguł jest sytuacja dotycząca sprzedaży na kasach z obsługą, w której Klient chce zrezygnować z zakupu pełnowartościowych towarów zaraz po dokonaniu płatności. Taka możliwość istnieje w sytuacji wyłącznie, gdy Klient nie odszedł od kasy. W takiej sytuacji można dokonać zwrotu towarów pełnowartościowych – zwrot może dotyczyć każdego zakupionego produktu za wyjątkiem wszystkich produktów z kategorii:
  a. mroźni i chłodni wraz z RTE (produkty gotowe do spożycia)
  b. mięsa i ryb
  c. owoców i warzyw
  d. pieczywa
  e. artykułów spożywczych dla dzieci
  f. środków farmaceutycznych
   
 5. Za zwrócony towar Klient otrzymuje jego równowartość, tożsamą z kwotą na przedłożonym oryginale dowodu zakupu.
   
 6. Jeżeli Klient zgłasza chęć wymiany towaru pełnowartościowego, a produkt spełnia powyższe warunki i jest dostępny w sklepie, można dokonać wymiany produktu na inny o tym samym indeksie (wymianie nie podlegają towary wskazane w punkcie 2 a k). W przypadku, gdy wymieniany towar posiada inny numer indeksu niż produkt zwracany należy dokonać zwrotu towaru i zakupić nowy.
   
 7. Istnieje możliwość zwrotu gotówki za niezużyte doładowanie prepaid tylko w przypadku, gdy: – pracownik błędnie nabije wartość lub sieć doładowania, – kod doładowań jest nieczytelny, zamazany lub nastąpi uszkodzenie doładowania przez pracownika.
   
 8. Sklep Biedronka zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zwrotów towarów, które nie spełniają wyżej wymienionych zasad.
   
 9. Uczestnictwo w niektórych akcjach marketingowych (w tym również wyprzedażach) organizowanych w sieci sklepów Biedronka może skutkować brakiem możliwości zwrotu towaru pełnowartościowego. Szczegóły dotyczące zwrotu towaru znajdują się w regulaminach akcji marketingowych (dostępnych na stronie internetowej www.biedronka.pl lub w sklepie Biedronka) lub na innych materiałach marketingowych.

II. REKLAMACJE TOWARÓW NIEPEŁNOWARTOŚCIOWYCH/WADLIWYCH

 1. Klienci mogą dokonać reklamacji towarów niepełnowartościowych (wadliwych) zakupionych w sklepach Biedronka na terenie całego kraju w wybranym przez siebie sklepie, za wyjątkiem sklepów franczyzowych. Towar zakupiony w sklepach franczyzowych może zostać reklamowany wyłącznie w sklepie, w którym dokonano zakupu. Aktualna lista sklepów franczyzowych dostępna na stronie www.biedronka.pl/sklepy, a informacja o zakupie dokonanym w sklepie franczyzowym znajduje się na dowodzie zakupu.
   
 2. Reklamacja powinna zostać przyjęta i spisana w formie formularza zgłoszenia reklamacji w sklepie lub przekazana przez Klienta na własnym arkuszu papieru (przekazana osobiście lub listownie na adres sklepu). Reklamacje mogą być zgłaszane bezpośrednio w sklepie Biedronka, a także poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Biedronki (w tej sytuacji Klient może zostać poproszony przez Biuro Obsługi Klienta Biedronki o dostarczenie produktu do sklepu Biedronka) poprzez:

  • kontakt telefoniczny
  800 080 010* (z telefonu stacjonarnego)
  (22) 205 33 00** (z telefonu komórkowego lub z zagranicy)
  • adres e-mail
  bok@biedronka.pl
  • formularz kontaktowy
  https://www.biedronka.pl/pl/kontakt
  • zgłoszenie wysłane przez Aplikację Mobilną Biedronki

  * połączenie bezpłatne, ** opłata za połączenie według taryf/cenników operatorów
   
 3. W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się dostarczenie przez Klienta wadliwego produktu do sprzedawcy oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu – w szczególności paragonu (oryginału lub kopii), faktury VAT, potwierdzenia zawarcia transakcji, lub historii transakcji zapisanej w Aplikacji Mobilnej Biedronki.
   
 4. Klient może samodzielnie sprawdzić status złożonej reklamacji poprzez wejście na stronę internetową www.biedronka.pl/pl/status-reklamacji lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Biedronki.
   
 5. Klient ma prawo złożyć reklamację na artykuły zakupione w sieci sklepów Biedronka na podstawie rękojmi (na wszystkie artykuły), lub na podstawie gwarancji (gdy artykuł posiada dokument gwarancyjny).
   
 6. Przy składaniu reklamacji Klient powinien wskazać: podstawę reklamacji (rękojmia/gwarancja), imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę zakupu, cenę zakupu, nazwę produktu, opis wady, datę/czas ujawnienia wady, swoje żądanie. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
   
 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów zgodnie z regulacjami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
   
 8. W przypadku reklamowania towaru niepełnowartościowego/wadliwego na podstawie rękojmi możliwe jest zgłoszenie przez Klienta żądania:
  - naprawy
  - wymiany
  - zwrotu gotówki
  - obniżenia ceny
   
 9. Klient ma prawo złożyć reklamację na podstawie rękojmi, jeżeli:
  - wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi,
  - roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu na nowy przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.
   
 10. Składając reklamację Klient powinien przedłożyć dowód zakupu reklamowanego produktu np. paragon (oryginał lub kopia), faktura VAT, potwierdzenie zawarcia transakcji, oświadczenie Klienta.
   
 11. Reklamacje na podstawie gwarancji mogą być składane u gwaranta lub w sklepie, w terminie wskazanym w dokumencie gwarancyjnym.
   
 12. W przypadku reklamowania towaru wadliwego na podstawie gwarancji to gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
   
 13. Klient ma prawo złożyć reklamację na podstawie gwarancji w terminie wskazanym w dokumencie gwarancyjnym (termin gwarancji określa gwarant). Karta gwarancyjna może być integralną częścią instrukcji obsługi lub oddzielnym dokumentem.
   
 14. Składając reklamację na podstawie dokumentu gwarancyjnego, Klient powinien dopełnić warunków w nim wymienionych.
   
 15. Załączony do zakupionego produktu dokument gwarancyjny Klient może podbić w dogodnym dla niego terminie (jeżeli jest to konieczne), nie później jednak niż podczas reklamowania danego produktu.
   
 16. Jeronimo Martins Polska S.A. wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami w zakresie reklamacji towarów niepełnowartościowych w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823). W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej reklamacji lub pozostającego w związku z nią, konsument może skierować wniosek o wszczęcie postępowania do Inspekcji Handlowej (http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html), bądź wytoczyć powództwo przed właściwy sąd powszechny.
Powrót do komunikatów